قرارداد

((( قوانین و مقررات  )))

کاربران با عضویت در سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" با مدیریت کاظم قیطانچی  به نشانی اینترنتی www.aatala.ir بر اساس مواد ١٠ و ١٩٠ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیک قرارداد میبندند که در فضای مجازی با شرایط ذیل الذکر بصورت عقد قرارداد تعهد خرید و یا فروش آتی (همانند قرارداد آتی در بورس کالای  ایران) اقدام به معامله نمایند و تعهد مینمایند که کلیه مسئولیتهای قراردادهای تعهد خرید و یا فروش و معاملات خود را قبول نموده و مفاد قرارداد را اجرا نمایند.                                           

مدیریت سایت بعنوان واسطه و وکیل طرفین قرارداد اصالت طلای تحویلی در سررسید را کارشناسی نموده و با ارائه فاکتور فروش جدید بنام خریدار و ترتیبات پرداخت وجه ان به فروشنده مراحل تحویل را از فروشنده به خریدار انجام مینماید.    

در ضمن جهت کارشناسی طلا ، فروشنده ملزم به ارائه فاکتور خرید طلا  و یا تایید یکی از همکاران میباشد ، بدیهی است مدیریت ضامن اصالت طلای تحویلی  طبق فاکتور رسمی به خریدار میباشد.      

تمامی کاربران  نفر به نفر با یکدیگر قرارداد بسته و معامله مینمایند و مدیریت هیچ مسئولیت حقوقی و کیفری و دخل و تصرفی در قراردادها و سود و ضرر کاربران ندارد. 

 

مدیریت ضامن پرداخت کلیه سودهای کاربران بوده و تحویل طلا را تعهد مینماید.

 

کلیه قراردادها منجر به  نقدی بوده و معاملات کاغذی و فی تسویه نداریم.

                                                           

« تعریف قرارداد آتی مندرج در بورس کالای ایران  »

 

 قرارداد آتی قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می شود مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص در سررسید معین بفروشد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد .   

بستن موقعیت خود از طریق معامله معکوس (خرید در برابر فروش و فروش در برابر خرید بلحاظ شرعی بودنش) : مشتری میتواند پیش از تسویه نهایی، موقعیت باز خود را ببندد و از بازار خارج شود. روش خروج از بازار پیش از سررسید، بستن موقعیت با معامله معکوس است ، دارنده موقعیت باز با انجام معامله معکوس (خرید در برابر فروش و فروش در برابر خرید)، خالص موقعیتهای باز خود را صفر میکند و از بازار خارج میشود.

قرارداد با  موقعیت تعهدی خرید : فردی که قرارداد اتی را با موقعیت تعهدی خرید اخذ مینماید خود را متعهد به خرید دارایی ان قرارداد  در تاریخ معینی نموده و اصطلاحا موقعیت تعهدی خرید اخذ کرده است.                    

 قرارداد با  موقعیت تعهدی فروش : فردی که قرارداد اتی را با موقعیت تعهدی فروش اخذ مینماید خود را متعهد به فروش دارایی ان قرارداد  در تاریخ معینی نموده  و اصطلاحا موقعیت تعهدی فروش اخذ کرده است.  

 

«‌‌احراز هویت»

 

ماده 1 -  احراز هویت کاربران با ثبت نام در سایت با ارائه نام و نام خانوادگی و  شماره کد ملی و شماره موبایل و شماره کارت بانکی ملت و ادرس بوده که  از طریق وب سرویس بانک ملت ، نام و نام خانوادگی و کد ملی  و شماره کارت ملت تطبیق داده شده و احراز هویت خواهد شد.

 

تبصره الف –ادرس ثبت نامی ، همان ادرس قانونی کاربر بوده  و در صورت تغییر ملزم به اطلاع رسانی به مدیریت میباشد.

 

تبصره ب –  سوء استفاده از کد ملی و شماره حساب و کارت بانکی و شماره موبایل  اشخاص دیگر بعهده شخص سوء استفاده کننده میباشد.

ماده 2 –  مسئولیت حفظ و مراقبت از شناسه کاربری و کلمه عبور منحصرا بر عهده کاربر  بوده  و خسارت و زیانهای وارده احتمالی مربوط به خود کاربر میباشد.      

ماده 3 - کاربران بصورت انفرادی متن حقوقی ارائه شده از بانک ملت به شرح ذیل را قبول نمودند:                                                                       

«بدین وسیله اعلام نمودم که اطلاعات ارائه شده توسط اینجانب ، واقعی و کامل و صحیح میباشد و در این رابطه به طور قطع و غیر قابل عدول و بدون هرگونه قید و شرطی به مدیریت سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" اجازه دادم تا مطابقت اطلاعات اعلامی اینجانب شامل شماره ملی و شماره 16 رقمی کارتهای بانکی را  که به مدیریت سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" ارائه نموده ام ، از بانک ملت ولو کرارا استعلام نماید. همچنین بانک ملت نیز مجاز است اطلاعات مورد نظر را به مدیریت سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" ارائه نماید. ضمنا حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودم.»

   

«روش عقد قرارداد تعهد آتی»

ماده 4 -  کاربران طبق قرارداد  بصورت مجازی باهم عقد قرارداد تعهد خرید و یا فروش نموده  و بر اساس ان یک طرف به عنوان فروشنده متعهد میشود  که مقدار معینی طلا بر اساس مقدار 1 پایه قرارداد ( 100 گرم طلای 18 عیار ) با قیمت تفاهمی مشخص  را در ادرس سایت و در سررسید مشخص به خریدار بفروشد و خریدار نیز متعهد میشود ان مقدار طلا را با همان مشخصات در همان سررسید بخرد و هر دو طرف مدیریت سایت را به عنوان واسطه و  وکیل در اجرای تحویل و دیگر امورات قرارداد حاضر انتخاب نمودند  و طرفین بصورت شرط ضمن عقد مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد مدیریت میگذارند که در صورت عدم رعایت بند های قرارداد به وکالت از طرف انها هزینه شود.

ماده 5 - روش عقد قرارداد تعهد از طریق گذاردن سفارش برای تعهد خرید یا فروش بوده و کاربران  متقاضی ،  پیشنهاد خود را ارائه  نموده  و یا با تایید سفارش کاربران دیگر به منزله  اخذ قرارداد تعهد آن سفارش بوده  و موجب ایجاد قول و تعهد قطعی در مظنه مورد نظر برای هر دو طرف شده که بعد از پرداخت و دریافت وجه و تحویل طلا در سررسید ، عمل بیع در مظنه ثبت شده صورت میگیرد.

قرارداد منعقده بین 2 نفر به منزله خرید یا فروش قطعی نبوده و فقط  موجب ایجاد تعهد قطعی خرید یا فروش در سررسید و در مظنه مورد نظر برای هر دو طرف میباشد که خریدار با  اجرای تعهدش در سررسید  باید نسبت به تعداد قرارداد بر اساس دارایی پایه قرارداد ( هر 1  قرارداد = 100 گرم طلای 18 عیار)  را از فروشنده در مظنه موردنظر بخرد و فروشنده با انجام تعهدش در سررسید ، انرا  به خریدار در مظنه مورد نظر بفروشد و با پرداخت ثمن معامله  و دریافت طلا  قرارداد  طرفین انجام و پایان  می یابد.  

ماده 6- پیشنهاد سفارشات جهت  عقد قرارداد تا سررسید ادامه می یابد  و پس از ان بصورت عمومی مقدور نمیباشد ولی  جهت قراردادهای هماهنگ نشده و با تعهد باز میتوان بصورت موردی زیر نظر مدیریت سفارش قرارداد بصورت محدود انجام داد. 

« تحویل »    

ماده  7  -  روش خروج از بازار پیش از سررسید بصورت عقد قرارداد معکوس میباشد  ، دارنده تعهدات باز با عقد قرارداد  معکوس (عقد قرارداد تعهد خرید در برابر قرارداد تعهد فروش و برعکس ) خالص تعهدات  باز خود را صفر میکند و از بازار خارج میشودو در سررسید ، مدیر سایت به وکالت از طرف کاربران  بدون دخالت کاربرانی که خالص تعهدات باز خود را صفر کرده اند مستقیما مراحل بیع و تحویل را از کاربران با تعهد خرید  به کاربران با تعهد فروش  به هر نحوی انجام میدهدو با توجه به قرارداد اولی و قرارداد دومی در موجودی مالی کاربر کارسازی می نماید.

ماده 8 -  در مراحل تحویل  می بایست 2 ساعت مانده به  پایان تایم کاری سررسید ،  کاربران  حواله خود را به مدیریت اعلام  و هماهنگی لازم را برای تحویل  اقدام نمایند  و مدیریت هماهنگیهای لازم را نموده و مراحل تحویل را انجام دهد.

 ماده 9 –  طرفین بصورت شرط ضمن عقد قبول مینمایند که مبلغی را به عنوان وجه تضمین به حساب مدیریت واریز نمایند که درصورت عدم ایفای تعهد از طرف هر یک از کاربران ، مدیریت سایت به وکالت از طرف ان کاربر ، تعهدات قرارداد کاربر را به هر نحوی انجام و تسویه نماید و هزینه های ان را از وجه تضمین کاربر کسر نماید.   

تبصره -  مدیریت سایت اختیار دارد وجه تضمین های کاربران را به هر نحو مورد استفاده قرار دهد.

 ماده 10 -  تحویل طلا فعلا در ادرس سایت بوده  و طرفین قرارداد از دیگر شهرها باید قبل از عقد قرارداد  موجبات تحویل را خودشان تنظیم نمایند و در اینده با ایجاد نمایندگی در دیگر شهرها تحویل  میسر خواهد بود.

 

«نحوه اخذ کمسیون»    

ماده 11 –  کمسیون طی مراحل زیر اخذ میگردد:

 الف) برای هر سر قرارداد ، حق کمسیون ثابت تعلق میگیرد و مبلغ ان نسبت به قرارداد کاربر با کاربر دیگر و کاربر با اکانت مخصوص با کاربری .................... متفاوت و قابل تغییر بوده که کاربران باید قبل از شروع هر سررسید در منوی بالای سایت از قسمت قوانین و مقررات مبلغ انها را بررسی و بعدا اقدام به عقد قرارداد نمایند.

ب) کاربرانی که خالص قرارداد تعهدشان تا ساعت 24 هر شب صفر نشده باشد به میزان هر سر قرارداد باز مانده شان حق کمسیون  تعلق میگیرد که مبلغ این کمسیون بنام "کمسیون معاملات باز" از موجودی مالی کسر میگردد و مبلغ ان نسبت به قرارداد تعهد خرید و تعهد فروش متفاوت بوده و  نسبت به نوسابات بازار متغیر میباشد و کاربران باید قبل از شروع هر سررسید در منوی بالای سایت از قسمت قوانین و مقررات مبلغ انها را بررسی و بعدا اقدام به عقد قرارداد نمایند.

«مشخصات و قوانین قراردادهای تعهد» 

ماده 12 –  مقدار و اندازه پایه هر 1  قرارداد تعهد اتی برابر 100 گرم طلای 18 عیار بوده و واحد قیمت ان بر اساس هر مثقال طلای 705 میباشد.   ( مثال : 10 قرارداد  = 1000 گرم طلای 18 عیار )

 ماده 13 –  مبلغ وجه تضمین برای  هر 1   قرار داد تعهد نسبت به نوسانات قابل تغییر بوده و کاربران باید قبل از شروع هر سررسید در  منوی بالای سایت از قسمت قوانین و مقررات ملاحظه نمایند و کاربران ملزم به تعدیل مبلغ تضمین بوده و حق اعتراضی به مبلغ فوق را نخواهند داشت.

 

 ماده 14 - تاریخ شروع  و سر رسید قراردادها طبق منوی پنل معاملات بوده و زمان دقیق ان در منوی بالای سایت و در قسمت قوانین و مقررات در دسترس کاربران میباشد.

 

ماده 15 –  اعتبار هر سفارش عقد  قرارداد تعهد بصورت پیش فرض  60 ثانیه بوده و قابل تغییر بدلخواه کاربران  میباشد. 

 

ماده 16 –  سفارش قراردادها  قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم میباشند که در پیشنهاد سفارش میتوان درخواست قرارداد بصورت یکجا با یک کاربر و یا بصورت مجزا و معمولی برای چند کاربر داده شود.  

ماده 17 –  سفارشات قراردادها قبل از تایید کاربران دیگر قابل انصراف  و قابل کنسل شدن میباشد ولی  پس از تایید کاربران دیگر قابل کنسل شدن نبوده و تعهد قطعی بوده و به هیچ عنوان قابل برگشت  نخواهد بود و به علت اتوماسیون بودن برنامه هر گونه اشتباه در ثبت تعداد قرارداد و موقعیت تعهد خرید و فروش و قیمت و غیره قابل برگشت نمیباشد .                        

ماده 18 –  در صورت نیاز جهت نظم در سفارشات یک مرجع  قیمت از طرف مدیریت معرفی میگردد و همه کاربران نسبت به قیمت آن مرجع با تلورانس اعلامی ، سفارش ارائه مینمایند و این قیمت اعلامی در سایت تقریبی بوده و کاربران قبل از عقد قرارداد میبایست تایید قیمت اصلی مظنه را از مرجع های خودشان گرفته و بعدا عقد قرارداد   نمایند و اعتراض بعدی قابل قبول نمیباشد. 

تبصره -  حد نصاب تلورانس برای عقد قرارداد ، یک حد نصاب قیمتی میباشد  که با تلورانس اعلام شده بتوان بالا و پایین قیمت مرجع سایت سفارش قرارداد تعهد خرید و فروش داد و مبلغ ان نسبت به نوسانات قابل تغییر بوده و کاربران باید قبل از شروع هر سررسید در  منوی بالای سایت از قسمت قوانین و مقررات بررسی و بعدا اقدام به عقد قرارداد نمایند.        

ماده 19 –  در صورتیکه "درصد مانده وجه تضمین" بدلیل ضرر قراردادهای هر کاربر ، به  ایکس درصد (و پایین تر) تنزل یابد  مدیریت جهت صفر کردن خالص قراردادهای تعهد  باز به وکالت از طرف آن کاربر با ارائه قرارداد تعهد معکوس شروع  به حراج نموده  و بصورت ایکس تومان به  ایکس  تومان زیر  قیمت بازار و هر 30 ثانیه به 30 ثانیه پیشنهاد  ارائه مینماید و تا زمانی که  از طرف کاربر دیگری مورد تایید قرار نگیرد ادامه می یابد و در سررسید به وکالت از طرف کاربر همانند کاربرانی که پیش از سررسید از بازار خارج شده باشند عمل خواهد شد و در صورت  بازگشت قیمت ، معامله گر زیاندیده حق اعتراضی نخواهد داشت .   

 

تبصره الف -  فرمول محاسبه  "درصد مانده وجه تضمین" بشرح زیر میباشد: 

 

100*[(وجه تضمین برای 1 قرارداد * تعداد قرارداد باز)/موجودی مالی]=x

 

تبصره ب –مقدار عددی درصد مانده وجه تضمین برای شروع حراج و فاصله قیمتی حراج از حراج دیگر بعلت نوسانات بازار قابل تغییر میباشد و کاربران باید مقدار انرا قبل از شروع هر سررسید در منوی بالای سایت از قسمت قوانین و مقررات بررسی و بعدا اقدام به عقد قرارداد نمایند.

 

تبصره ج -قیمت حراج از  قیمت لحظه ای شروع خواهد شد.   

 

تبصره د -  قراردادهای حراجی در قیمت لحظه ای محاسبه نخواهند گردید.

 

«واریز و برداشت وجه»  

 

ماده 20 –  به علت قوانین پولشویی کاربران باید از حساب بانکی و یا کارت بانکی بنام خود واریز وجه به حساب مدیریت انجام دهند و کلیه دریافتها و پرداختها فقط به نام کاربر انجام خواهد شد.  

 

تبصره الف -   مبلغ واریزی از حساب و کارت دیگران با هماهنگی قبلی مدیریت و با مسئولیت کاربر در مواقع اضطراری امکان پذیر میباشد.

تبصره ب -   کاربران کلیه مسئولیتهای  واریز وجه از حساب و کارتهای بانکی دیگر اشخاص  را قبول نمودند و در کلیه مراجع ملزم به جوابگویی میباشند و در صورت بلوکه شدن و عودت وجه به هر عنوان و هر مبلغی از طرف مراجع ذیصلاح قانونی ، مدیریت حق برداشت به همان مبلغ از حساب کاربر را دارد.

 

تبصره ج -کاربران قبول نمودند که مدیریت میتواند  درصورت واریز وجه از شماره حساب و کارت دیگران مبلغ واریزی را به همان حساب عودت دهد و مسئولیت عودت وجه به عهده کاربر بوده و مدیریت هیچگونه مسئولیتی  در عودت وجه ندارد.  

ماده 21   کاربران قبول نمودند که کلیه وجوه واریزی کاربران به حساب مدیریت بابت تضمین و ثمن معاملات طلای کاربران در سایت بوده که از طرف مدیریت سایت به وکالت از خریدار به فروشنده پرداخت میشود و وجه های واریزی در ذمه مدیریت نمیباشد.

ماده 22 –  کلیه وجه های واریزی به حساب بانکی متصل به  درگاه اینترنتی و یا واریز نقدی و انتقالی به حساب فوق صرفا بابت این قرارداد بوده و جهت معاملات خارج از قرارداد نمیباشد و بعد از مرور زمانهای مربوطه که در قسمت حل اختلاف و داوری و وکالت ذکر گردیده  قابل رسیدگی نمیباشند.

 

ماده 23 –  درخواست وجه  با ثبت مبلغ درخواستی  فقط  بنام  و شماره حساب کاربر مقدور خواهد بود که طی مراحل بانکی انجام خواهد شد.       

 

«شروط قرارداد»  

 

ماده 24 –کاظم قیطانچی بعنوان مدیریت سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" قرارداد امضاء شدهُ کاربران را بطور کامل در خصوص کاربران و خود مدیریت قبول نموده و به اجرا میگذارد.

ماده 25 –  تمامی کاربران  نفربه نفر با یکدیگر قرارداد بسته و معامله مینمایند و مدیریت هیچ مسئولیت حقوقی و کیفری و دخل و تصرفی در قراردادها و سود و ضرر کاربران ندارد.

ماده 26 –  مدیریت میتواند خود نیز بعنوان کاربر با کاربران دیگر در سایت معامله نماید و مفاد قرارداد برای معاملات ان نیز جاری است.

 

ماده 27 –  یک اکانت مخصوص وجود دارد که بنام مدیریت نمیباشد و کمسیون معامله با ان متغیر میباشد.

 

ماده 28 –کاربران با  کد کاربری مخصوص هر کاربر  عقد  قرارداد  میبندند و کلیه مسئولیتهای حقوقی و کیفری اسم واقعی و کد کاربری  یکسان بوده  و هر کاربر میتواند مشخصات  کاربران دیگر را از مدیریت درخواست نماید.

 

ماده 29 –  کاربران قبول  نموده و متعهد میشوند که در صورت نبود مشتری موقع حراج  و یا مطابق بندهای "نوسانات غیر متعارف" که منجر به ضرر بیشتر از تضمین شود شخصا کل ضرر را تقبل نموده و پرداخت و تسویه نمایند.                   

 

ماده 30 –  اگر در هر مقطعی احتیاج به رای گیری بشود با اعلام از طریق سایت یا پیام کوتاه ، در یک  ساعت مشخص رای گیری انجام  شده و تصمیم نهایی با  رای اکثریت حاضر در سایت میباشد و حد نصاب کلی کاربران برای رای گیری منظور نمیباشد و کاربرانی که در رای گیری شرکت نداشته باشند ملزم به رعایت تصمیم اکثریت رای دهندگان میباشند.

 

ماده 31-  در صورت تعطیل بودن روز سر رسید   موعد سررسید  طبق اعلام مدیریت  خواهد بود .

ماده 32-   در هر مقطعی از سال  به هر دلیل مدیریت میتواند اقدام به جمع اوری سایت نموده و کاربران حق اعتراضی ندارد.

ماده 33 –  چنانچه کاربر شرایط و قوانین موجود را رعایت ننماید مدیریت بطور یک طرفه شناسه کاربری انرا را غیر فعال و قراردادهای تعهد باز را توسط قراردادهای معکوس صفرخواهد نمود و کاربر  حق هیچگونه اعتراضی ندارد .

ماده 34 –  کاربران قبول مینمایند که در صورت فوت کاربر ، مدیریت قراردادهای باز را تا سررسید و یا در سررسید صفر نموده و مبلغ موجودی مالی را به حساب بانکی کاربر فوت شده عودت نماید و یا به وراث قانونی تحویل دهد تحویل طلا بعد از سررسید بوراث امکان پذیر نمیباشد و فقط وجه ریالی ان با مظنه قیمت سررسید قابل پرداخت میباشد.

{در قانون فوت که نوشتیم بعد از تسویه تحویل مقدور نیست بعدا وراث نگویند که کاربر غلط کرده و حق قبول این بند را قبل از فوت نداشته و بعد از فوت وکالت باطل میشه و شما نمیتوانستید معامله اونو ببندید} 

{و در صورت درخواست تحویل طلا توسط وراث با پرداخت مابالتفاوت قیمت روز نسبت به  سررسید قابل تحویل میباشد. }

 

 

 

ماده 35 –  کاربران قبول نمودند که امکان تغییر و اصلاح  قوانین و مقررات قرارداد بنا به اقتضای زمانی لازم بوده و مدیریت میتواند بدون اجازه از کابران و بصورت یکطرفه و بدون اعلام قبلی ، قوانین و مقررات قرارداد را تغییر و اصلاح نماید. بدیهی است تغییرات از همان روز قابل اجرا برای تمام کاربران خواهد بود  و کاربران  اخرین ویرایش و نسخ بروز شده را ملاک عمل قرار داده و ملزم به رعایت و اجرای مقررات حاضر  و تغییرات و اصلاحات و الحاقات بعدی ان میباشند.

 تبصره - کاربران قبول مینمایند که  قبل از شروع هر سررسید باید به منوی قوانین و مقررات در بالای سایت مراجعه و اخرین تغییرات بوجود امده و اصلاحات قوانین و اخرین ملحقات را بررسی و بعدا اقدام به عقد قرارداد نمایند و عدم اطلاع به هر دلیل از طرف کاربران مورد قبول نبوده و مسئولیت ان بعهده کاربر میباشد.

 

ماده 36 –  کاربران قبول مینمایند در موقع بروز موضوعات و حوادث خارج از بند های قرارداد رای و تشخیص و تصمیم مدیریت ، فصل الخطاب بوده و با اعلام در سایت از همان لحظه قابل اجرا میباشد.

ماده 37 –  کاربران اقرار مینمایند که قبلا خرید و فروش طلای ابشده را در فضای مجازی و سنتی انجام داده اند و تجربه و تخصص معامله طلای ابشده را دارند و نیازی به اموزش معامله و نرم افزار معامله را ندارند و مسئولیت عدم تخصص در نرم افزار و انجام معاملات به عهده خود کاربران میباشد و در صورت نداشتن تخصص لازم نباید در سایت ثبت نام فرمایند.

 ماده 38 –  شرط ثبت نام اولیه در سایت داشتن سن 25 الی 75 سال میباشد.

تبصره -  بعد از ثبت نام شرط سن ملاک نمیباشد.

ماده 39 –  تمامی قوانین  این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران  است.  

«  وکالت  »

ماده 40   کلیه کاربران سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" به ادرس اینترنتی www.aatala.ir   ، به کاظم قیطانچی (مدیر سایت) وکالت بلاعزل میدهند که همه امورات این قرارداد را بطور کامل و تام بشرح ذیل به انجام برساند:

 

1 – کاربران سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" به کاظم قیطانچی (مدیرسایت) وکالت میدهند که هماهنگی لازم ما بین کاربران  جهت بیع و تحویل طلا در سررسید را انجام داده و در صورت لزوم  با تهیه طلای فیزیکی (و یا فروش ان)  از منابع دیگر حتی خودش به وکالت از طرف موکل ، امر تحویل را در ادرس سایت  اجرا نماید و تعهدات قرارداد کاربر را در موجودی مالی ان کاربر کارسازی نماید.

2 -  کاربران سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" به کاظم قیطانچی (مدیرسایت) وکالت میدهند که در صورت عدم ایفای تعهد کاربران در قرارداد ، مدیر سایت  به وکالت از طرف کاربران ، خالص تعهدات  باز را  بطریقهُ  ارائه سفارش قرارداد معکوس به کاربران دیگر و زیر قیمت بازار صفر کرده  و یا با صلاحدید خود با تهیه طلا (یا فروش ان)  از منابع دیگر حتی خودش با توجه به قرارداد اولی و قرارداد دومی و یا طلای تهیه شده (یا فروش رفته) ، در موجودی مالی کاربران کارسازی نماید.

3 -  کاربران سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" به کاظم قیطانچی (مدیرسایت) وکالت میدهند در مواقعی که ، کاربرانی  پیش از سررسید از بازار خارج شده باشند یعنی با عقد قرارداد خرید با یک کاربر و عقد قرارداد فروش با کاربر دیگر خالص تعهدات باز خودشان را صفر نموده باشند مدیر سایت به وکالت از طرف کاربران ، بدون دخالت کاربرانی که خالص تعهدات باز خود را صفر کرده اند مستقیما مراحل بیع و تحویل را از کاربران با تعهد فروش ، به کاربران با تعهد خرید انجام بدهدو با توجه به قرارداد اولی و قرارداد دومی در موجودی مالی کاربران کارسازی نماید. 

ممکن است یک کاربر امروز با کاربر دیگر یک قرارداد خرید ببندد و فردا با همان کار بر یک قرارداد فروش ببندد انوقت وکالت بالا اشکال نداشته باشد

 

 4-  کاربران سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" به کاظم قیطانچی (مدیرسایت) وکالت میدهند در صورتیکه "درصد مانده وجه تضمین" بدلیل ضرر قراردادها به درصد مشخص شده در سایت و کمتر از ان  تنزل یابد وکیل از طرف کاربران  ، خالص  تعهدات باز را   با ارائه سفارش قرارداد  معکوس طبق بندهای قرارداد  به قیمت زیر مظنه بازار طبق بند مربوطه حراج نموده و خالص قراردادهای کاربر را صفر نماید و در سررسید به وکالت از طرف کاربر ، همانند کاربرانی که پیش از سررسید از بازار خارج شده باشند عمل نماید.

 

5 – کاربران سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" به کاظم قیطانچی (مدیرسایت) وکالت میدهند که در مواقع بروز نوسانات غیر متعارف ، با  اعلام قیمت تقریبی به صلاحدید خود طبق بخش "نوسانات غیر متعارف" در قرارداد ، به وکالت از طرف کاربران  خالص تعهدات باز کاربران  را  با ان قیمت بسته و در موجودی مالی کاربران اعمال نماید.

 

ماده 41 –  کاظم قیطانچی (مدیر سایت) وکالت در همه امورات قرارداد فوق را قبول نمودند.

ماده 42 –بررسی اقدامات وکیل تا 3 روز بعد از سررسید هر قرارداد قابل بررسی  میباشد و در صورت اقناع نشدن تا 7 روز بعد از ان نیز بصورت کتبی قابل طرح و رسیدگی در داوری بوده و بعد از سپری شدن مهلت 10 روز از سررسید هر قرارداد  و عدم درخواست بررسی از اقدامات انجام گرفته توسط وکیل ، کلیه واریزها و پرداختیها و دریافتیها  و طلا  به منزله تسویه حساب و تایید و رضایت و مصالحه با وکیل میباشد و بعد از سپری شدن مهلت  10 روزه  هیچگونه درخواست بررسی و اعتراض به وکیل اعم از خیانت در وکالت و عدم تسویه حساب و غیره  قابل رسیدگی نمیباشد.  

«حل اختلاف و داوری»   

ماده 43  - کلیه کاربران سایت "ابشده انلاین پردیس واسطه گر طلا" و مدیرت و وکیل قبول نمودند که در صورت بروز اختلاف در مفهوم قرارداد و عقد قراردادهای تعهد معاملات و تعهدات و پرداخت ثمن و تحویل طلای معاملات و امورات وکالت و تمام موضوعات قرارداد به داور مراجعه نمایند و موسسه حقوقی و داوری جلیل ازاده به شماره ثبت 4320 به ادرس تبریز چایکنار بطرف چهارراه ابرسان بعد از پل منصور پلاک 10 طبقه دوم به تلفن ثابت 33351974-041 و موبایل 09144094039 را بعنوان داور از هر طرف تعیین نمودند.

 تبصره -  در صورتیکه داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بعلل دیگر موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود کاربران و مدیریت و وکیل  ، موسسه حقوقی عادل علی پناهی به شماره ثبت 3172 به شماره موبایل 09144144425 و 09145064425 را بعنوان داور جانشین از هر طرف تعیین نمودند.

 

ماده 44 –  کاربران و مدیریت و وکیل قبول نمودند که در صورت وجود هر گونه اختلاف تا 10 روز از سررسید هر قرارداد میتوانند به داور مراجعه و در صورت تاخیر ناموجه و عدم صدور رای داوری ، به داور جانشین مراجعه نمایند و در صورت سپری شدن 10 روز از سررسید هر قرارداد ، و عدم رجوع به داور به منزله تسویه حساب قراردادها و تحویل  طلا و  قبول مانده حساب و موجودی مالی ثبت شده در حساب کاربری بوده و کاربران طرح هرگونه اختلاف و دعاوی و ادعائی بعد از سپری شدن 10 روز از سررسید هر قرارداد را از خود اسقاط نمودند و تا ان قرارداد تمامی دریافتیها و پرداختیهای طلا و ریالی به مدیریت و  کاربران دیگر و وکیل را مصالحه نمودند.

 

ماده 45 –  داور اختیار دارد که در صورت بروز اختلاف مابین کاربر با کاربر دیگر و یا کاربر با مدیریت سایت و بالعکس و کاربر با وکیل به موضوع رسیدگی و داوری نماید.

ماده 46 –  داور میتواند مابین طرفین دعوی ایجاد صلح و سازش نماید.  

ماده 47 –  ابلاغیات داوری بوسیله سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) و یا پیام کوتاه به شماره موبایل ثبت شده و یا پست سفارشی انجام خواهدشد.

{ابلاغ داوری با پیام کوتاه بدون مدرک و دلیل قابل قبول کاربران میباشد و همینکه داور اطمینان کرده که ابلاغ بدست کاربر رسیده کافیه چون داور بیطرف میباشه}

ماده 48 –  کاربران قبول نمودند که داور بر اساس عدل و انصاف و یافته های خود به صورت کدخدامنشی تصمیم بگیرد.

ماده 49  -در صورت بروز اختلاف خارج از موضوعات قید شده در قرارداد نظر و رای داور قطعی و فصل الخطاب خواهد بود.    

ماده 50  -کاربران قبول نمودند که شروع داوری در صورت بروز اختلاف از زمان درخواست یکی از طرفین دعوی با ارائه مدارک به داور شروع میشود.

تبصره -  مدرک قابل استناد فقط فایل موجود در سایت میباشد و فایل ادیت (باز سازی) شده از درجه اعتبار ساقط میباشد.   

ماده 51 –  هزینه مبلغ داوری بعهده شاکی و در صورت محق بودن ان بعهده متشاکی و در صورت مصالحه بالسویه پرداخت خواهد شد .

 ماده 52 –  کاربران قبول نمودند که رای داوری در کلیه مراجع انتظامی و قضایی و اداری اعم از مرکز توسعه و تجارت الکترونیک و غیره مورد قبول و نافذ بوده و قاطع دعوی طرفین میباشد.

ماده 53 –  به علت حجم زیاد رکوردهای خرید و فروش ، فقط ریز قراردادها و ریز واریز و برداشت تا  30 روز اخر در دسترس میباشد و به ترتیب هر روز رکوردهای  جدید ثبت  و بر روی رکوردهای  قدیمی در  دیتا بیس  رونوشت (paste)  شده بنابراین  رکوردهای قدیمی از لحاظ فنی غیر قابل بازیابی بوده و ریکاوری از سرور سایت مقدور نمیباشند (همانند دوربینهای مدار بسته)فلذا  در صورت  وجود اختلاف حساب ، مدارک و ریز معاملات و ریز واریز و برداشت  در 30 روز اخر قابل دسترسی میباشد.

 

ماده 54 – در موارد اختلافی اصل برصحت و درست کار کردن برنامه سایت و عدم دخالت مدیریت در برنامه کامپیوتری و وکالت صحیح وکیل در قرارداد بوده مگر خلاف ان اثبات شود.

« نوسانات غیر متعارف »

ماده 55 -  در مواقع بروز هرگونه حوادث طبیعی و سیاسی و  اقتصادی و غیرعادی و  یا پرش قیمتی شب تا صبح و یا روز بعد از تعطیل و هر عنوان دیگر که منجر به تغییر  قیمت غیر متعارف و پرش یا افت قیمت طلا به میزان و یا بیشتر از حد نصاب معین شده در سایت گردد به تشخیص مدیریت و اعلام قیمت توسط ان به وکالت از طرف کاربران طبق بندهای ذیل ،  خالص قراردادهای تعهد باز  با قیمت اعلامی از طرف مدیریت بسته و در موجودی مالی کاربران اعمال خواهد شد و هیچ یک از کاربران نمیتوانند بیشتر از مبلغ ذکر شده برای خالص قراردادهای تعهد باز ادعایی داشته باشند.   

تبصره -  قطعی سرور و یا  اختلال در برنامه کامپیوتری سایت  و یا عدم دسترسی به فضای مجازی شامل نوسانات غیر متعارف بوده که در صورت بروز ، با تصمیم و اعلام مدیریت خالص قراردادهای تعهد باز کاربران با قیمت باضافه منهای حد نصاب از میانگین قیمت معاملات 1 ساعت اخر بسته و  تسویه خواهند شد و مدیریت هیچگونه مسئولیتی در برابر معاملات کاربران ندارد.  

ماده 56 -  مبلغ حد نصاب برای نوسانات غیر متعارف برای شب و یا طول روز بعلت نوسانات بازار متغیر بوده و کاربران باید مبلغ انرا قبل از شروع هر سررسید در منوی بالای سایت از قسمت قوانین و مقررات بررسی و بعدا اقدام به عقد قرارداد نمایند.

ماده 57 -  اگر قیمت طلا تا شروع معاملات نقدی فردا صبح تهران  و یا صبح روز بعد از تعطیل و یا در طول روز  بطور ناگهانی تغییر یابد بطوریکه میانگین قیمت معاملات 1 ساعت اخر در سایت از قیمت نقدی تهران همزمان به میزان یا بیشتر از حد نصاب اختلاف پیدا کرده باشد شامل نوسانات غیر متعارف بوده که در ان صورت با تصمیم و اعلام مدیریت ، خالص قراردادهای تعهد باز کاربران با قیمت باضافه منهای حد نصاب ، از میانگین قیمت بسته و  تسویه خواهند شد. 

 

تبصره -  اختلاف همزمان میانگین قیمت معاملات  1 ساعت اخر سایت با قیمت جاری  طلای نقدی تهران  بدین صورت است که بر فرض مثال قیمت نقدی تهران تا حد نصاب معین در سایت یا بیشتر از ان بالا برود و همزمان  به هر علتی در سایت معامله نشود.

 

ماده 58 -  نحوه محاسبه میانگین  قراردادها در 1  ساعت اخر  وجود حداقل  15 قرارداد  معامله میباشد که در صورت عدم وجود معامله در سایت از 15  قرارداد اخر میانگین  گرفته میشود و در صورت وجود بیش از  15   قرارداد در 1  ساعت اخر ، از همه قراردادها در داخل 1  ساعت اخر میانگین گرفته خواهد شد با توضیح اینکه در محاسبه میانگین فقط قیمت ملاک بوده و مقدار ملاک نمیباشد.      

 

تبصره الف -  اگر با نوسانات غیر متعارف ، قیمت طلای ابشده بیشتر از حد نصاب تغییر کرده باشد و مدیریت و کاربران متوجه نشده و معاملاتی انجام داده باشند کلیه معاملات بعلت اینکه با رضایت و تایید همدیگر انجام گرفته صحیح و معتبر خواهند بود ولی  با اعلام قیمت توسط مدیریت کلیه معاملات با تعهد باز با قیمت اعلامی تسویه خواهند شد (با توضیح اینکه معاملات فوق در محاسبه میانگین  15 قرارداد معامله در 1 ساعت اخر محاسبه نخواهند گردید.)

 

تبصره ب -  قراردادهای حراجی در میانگین معاملات 1 ساعت اخر محاسبه نخواهند گردید.

 

ماده 59 -  کاربران قبول مینمایند که جهت جلوگیری از متضرر شدن اعضاء سایت در مواقع بروز نوسانات غیر متعارف ، مدیریت اختیار دارد با تشخیص خود بدون اینکه تغییرات ناگهانی به حد نصاب برسد ، قیمتی را اعلام نماید و خالص قراردادهای تعهد باز کاربران را با قیمت اعلامی  بسته  و در موجودی مالی اعمال نماید.  

ماده 60 -  مدیریت مختار است حتی با تغییرات ناگهانی و رسیدن به حد نصابهای فوق با توجه به وجه تضمین کاربران تا زمانی که بتواند جوابگوی سود کاربران باشد از زدن تسویه نوسانات غیر متعارف پرهیز نماید  و معاملات به روند عادی خود ادامه دهند.

ماده 61 -  در صورت بروز نوسانات غیر متعارف ، مدیریت حق دارد تا هر موقع که بازار به حالت عادی برنگشته باشد از انجام معاملات در سایت جلوگیری نماید.

 

ماده 62 -  در هر مقطعی اگر قیمت نقدی تهران وجود نداشته باشد ملاک عمل به ترتیب قیمت فردایی  و هفته ای بازار تهران و یا معاملات گروههای فضای مجازی به تشخیص مدیریت میباشد و اگر قیمتی وجود نداشته باشد با تشخیص مدیریت قیمتی انتخاب و اعلام خواهد شد.

 

ماده 63 -  کاربران قبول نمودند که در مواقع بروز نوسانات غیر متعارف ، قوانین و مقررات مربوطه در قرارداد فوق ملاک عمل بوده و عملکرد در فضای مجازی و بازار تهران ملاک عمل نمیباشد.        

 

«بیانیه ریسک»

 

ماده 64 -  کاربران اقرار مینمایند که از نحوه انجام قراردادهای اتی در فضای مجازی و سنتی اشنایی و اطلاع کامل داشته و کارشناس در این امور میباشند و از ریسک معاملات و نوسانات طلا اطلاعات کامل داشته و به تمام قوانین و مقررات خرید و فروش طلای ابشده و به این نوع معاملات اشراف کامل داشته و قبلا معامله طلا انجام داده اند و با میل و اگاهی کامل به سایت وارد میشوند و با اطلاع کامل از معاملات طلای ابشده که دارای سود و ضرر میباشد و احتمال اینکه سرمایه خود را در نوسانات قیمت طلا از دست بدهند وجود دارد و با ثبت نام در سایت ریسک معاملات طلا را بطور کامل قبول نموده و میپذیرند.

« اصطلاحات و تعاریف »    

ماده 65 –  اصطلاحات و تعاریف مندرج در این قرارداد در معانی مشروح ذیل بکار میرود :

 

 1 - قرارداد با  موقعیت تعهدی خرید : فردی که قرارداد اتی را با موقعیت تعهدی خرید اخذ مینماید خود را متعهد به خرید دارایی ان قرارداد  در تاریخ معینی نموده و اصطلاحا موقعیت تعهدی خرید را اخذ کرده است.     

 

2 - قرارداد با  موقعیت تعهدی فروش : فردی که قرارداد اتی را با موقعیت تعهدی فروش اخذ مینماید خود را متعهد به فروش دارایی ان قرارداد  در تاریخ معینی نموده  و اصطلاحا موقعیت تعهدی فروش را اخذ کرده است.   

 

3 - قرارداد معکوس : عقد قرارداد تعهد خرید در برابر قرارداد تعهد فروش و برعکسکه جهت خروج از بازار و یا صفر کردن خالص تعهدات باز بکار میرود. 

 

4– پایه هر قرارداد : 100 گرم  طلای 18 عیار موجود در 1 قرارداد میباشد.          

 

5– وجه تضمین قرارداد : حداقل مبلغ لازم برای اخذ 1  قرارداد میباشد.     

6– کمسیون قرارداد : مبلغی که طرفین قرارداد به مدیریت برای 1 قرارداد میپردازند.

7– سررسید قرارداد : تاریخ و ساعتی که بعد از ان دیگر نمیتوان پیشنهاد سفارش داد و موعد تسویه فیزیکی میباشد.      

8– قیمت مرجع سایت : اعلام قیمت تقریبی از طرف مدیریت جهت هماهنگی قیمت های پیشنهادی کاربران میباشد که در مواقعی اعلام میگردد.  

9– حد نصاب تلورانس معامله : یک حد نصاب قیمتی میباشد  که با تلورانس اعلام شده بتوان بالا و پایین قیمت سایت سفارش قرارداد تعهد خرید و فروش ارائه نمود.

10– قراردادها در سررسیدهای قبلی : مجموعه قراردادهایی که در سررسیدهای قبلی  منعقد شده  و در ان جزئیات قراردادها نمایش داده میشود.   

11 - قیمت لحظه ای : میانگین اخرین سفارش قرارداد تعهد خرید و فروش کاربران و یا اخرین عقد قرارداد انجام یافته که هر کدام نزدیکتر باشد با توضیح اینکه قراردادهای حراجی در تعیین قیمت لحظه ای دخالت داده نمیشوند.  

12 – حد نصاب نوسانات غیر متعارف : مبلغی میباشد که از طرف مدیریت قبل از شروع هر سررسید در منوی بالای سایت از قسمت قوانین و مقررات اعلام میشود که در موقع بروز نوسانات غیر متعارف طبق قوانین مربوطه اعمال میشود.

13 - قراردادهای سررسید جاری و باز: مجموعه  قراردادهای سررسید جاری که در ان جزئیات قراردادها اعم از  طرف قرارداد و قیمت و  تعداد قرارداد و ... نمایش داده میشود که  متضرر و یا سود دهی قراردادها با قیمت لحظه ای  همیشه بروزرسانی میشود.

14 – مانده حساب : مجموع دریافتها و پرداختها و ته مانده قرارداد سررسید های قبلی  به غیر از سررسید جاری میباشد.    

15 – موجودی مالی : مانده حساب باضافه مجموعه  قراردادهای سررسید جاری و باز بعد از کسر کمسیون

16 – درصد مانده وجه تضمین: مقدار درصدی مبلغ مانده از موجودی مالی نسبت به وجه تضمین که از فرمول زیر بدست می اید:

 100 *[(وجه تضمین برای 1 قرارداد * تعداد قرارداد باز)/موجودی مالی]=x%    

17 – نرخ حراجی  : قیمتی  که در اثر ان اگر درصد مانده  وجه تضمین به حد نصاب حراجی و زیر ان برود خالص تعهدات  باز کاربر  توسط مدیریت به وکالت از طرف کاربر با عقد قرارداد معکوس از طریق حراجی صفر میشود.     

18 -  نرخ  موقت : برای پیش بینی میزان سود و ضرر فرضی که قیمتی توسط کاربر انتخاب میشود و در صورت رسیدن قیمت لحظه ای سایت به ان سود و ضرر قراردادهای سررسید جاری و موجودی مالی نشان داده میشود و قیمت و سود و ضرر ان غیر واقعی میباشد. 

19 -  درخواست وجه : کاربر میتواند با لحاظ  قراردادن درصد وجه تضمین و حد لیمیت تعداد هر مبلغی که در موجودی مالی دارد درخواست وجه نماید. 

20 -  واریز وجه : واریز وجه کاربر از طریق شماره حساب و یا درگاه بانکی مقدور میباشد.       

21 – سفارش قراردادهای قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم: در پیشنهاد سفارش میتوان درخواست قرارداد بصورت یکجا با یک کاربر و یا بصورت مجزا و معمولی برای چند کاربر داده شود.  

22 – تاریخ اعتبار سفارش و لغوکردن آن : مقدارثانیه مجاز برای هرسفارش میباشد که کاربران دیگر میتوانند ان را تایید کنند و قبل از تایید کاربران دیگر قابل لغو کردن میباشد.     

23 – حد نصاب مجاز تعداد : تعداد مجاز برای عقد قرارداد تعهد کاربر که بر اساس موجودی مالی تقسیم بر وجه تضمین پایه 1  قرارداد (و گرد شده به طرف پایین) محاسبه میشود.  

24 – حساب ازمایشی ( دمو ): اخذ قراردادهای غیر واقعی با موجودی مالی غیر واقعی که سود و ضرر ان نیز غیر واقعیست.      

25 –  کد کاربری : همان کد ملی کاربر میباشد.

26 – کاربر: همان معامله گر میباشد که در سایت ثبت نام نموده است.